home » cd catalogue » Abdelhaï Bennani Trio - There Starts the Future » Hugo Strandberg, Orkester Journalen

Abdelhaï Bennani Trio - There Starts the Future

Hugo Strandberg, Orkester Journalen

Återhållsam. Det är ett ord som förekommer i den här skivans linernotes. Och det är en väldigt passande beskrivning av Bennanis spelstil. Medan frijazz annars ofta arbetar sig fram till något sorts utbrott, så är det inte så här. Visserligen förkommer både tempo- och intensitetsskiftningar i de båda ungefär halvtimmeslånga låtarna. Men stämningen är ändå en av oförlöst spänning. Bennani spelar väldigt poängterat, vilken gör att många toner laddas med betydelse. Musiken blir därför karg och svårtillgänglig, men ingalunda lam eller reducerad. Bennani är som på gränsen till ett vredesutbrott – en intensitet som aldrig kommer fram, men vars underjordiska verkningar trots allt ger sig ständigt till känna.

För mig var Bennani en ny bekantskap. Född och uppvuxen i Marocko, senare verksam i Paris i kretsen kring Alan Silva. Kompet har jag dock stött på i andra sammanhang, och här spelar både Duboc och Perraud väldigt kongenialt. Precis som Bennani har de mycket luft kring sitt spel, utan att dock på minsta sätt minska musikens koncentration och täthet.

There starts the future är således en märklig skiva. Egenartad, utan att för den skull ta till några ovanliga medel. Om det här är exempel på sådant som kommer att ges ut på Ayler Records efter flytten till Frankrike, lovar det gott.