home » cd catalogue » SURD - Live at Glenn Miller Café » Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

SURD - Live at Glenn Miller Café

Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

Gruppen SURD spelade in sin liveskiva några dagar efter den store sopransaxofonisten och improvisatören Steve Lacys död. De inleder med en hyllning till Lacy, baserad på dennes komposition 38. Det är en energiladdad och lekfull hyllning, där den unisona hoppigheten övergår i radikalare upplösning med läckert böljande och bökande improvisationer.

Förutom 38 baseras musiken på idéer skapade inom gruppen. Den växlar mellan kollektiva teman och soloimprovisationer, mellan Fredrik Nordströms staccatoartade saxutspel och David Stackenäs sökande gitarrfigurer. Filip Augustssons bas och Thomas Strønens frenetiskt smattrande, seriellt framåtlutade trumspel driver på utforskandet av musikens materialitet.