François Carrier Trio+1 - Entrance 3

Magnus Eriksson, Lira

Den kanadensiske altsaxofonisten François Carriers trio plus en, den fjärde är Bobo Stenson som gav en konsert med Carriers trio i Vancouver 2002, som nu ges ut på skiva.Det är svängig och medryckande musik. En melodi, ofta lite struttig, ger en utgångspunkt. Trummisen Michel Lamberts polyrytmiska spel och Pierre Côtés basgångar driver på och nästan tvingar fram förändringar av uttrycket i en alltmer frenetisk formupplösning. Musiken antar skiftande former, de skapas och upplöses inför våra öron innan allt sluter sig, gärna i en envist upprepad hardbopfigur och trummor som långsamt övergår från swingens följsamhet till friare och mer förströdda rytmer som för att markera att något drar sig undan det musikaliska medvetandets kontroll.Carriers och hans medmusikers improvisationer blir dock aldrig abstrakta eller esoteriska. De behåller sin konkretion och radikala materialitet, liksom det utåtriktade gunget.